Broneerimine

Kohustuslikud väljad on märgitud tärniga (*).

Ees- ja perekonnanimi:
*
Elektronposti aadress:
*
Külastuse aeg (saabumise kuup. - lahkumise kuup.):
- *
Inimeste arv:
*
Tubade arv:
*
Voodipesu: *
Toome oma voodipesu
Soovin rentida lisatasu eest 5 € / komplekt
Lõppkoristus: *
Koristan ise
Soovin tasulist lõppkoristust hinnaga 50 €
Kontakttelefon:
*
Organisatsiooni nimi:

Isikukood või reg. number:
*
Aadress:
*
Riik:
*
Lisainfo:


Puhkemaja broneerimis- ja renditingimused

Broneerimine ja tasumine

Peale kliendi poolt edastatud broneerimistaotlust edastab rendileandja kliendile soovitud rendiperioodi kohta ettemaksuarve. Broneering loetakse kinnitatuks päevast, mil klient on tasunud esitatud arve alusel õigeaegselt ettemaksu. Puhkemaja rendi ettemaksu suurus on 20% broneeritava rendiperioodi maksumusest. Ülejäänud rendimakse tuleb tasuda kas sularahas kohapeal või hiljemalt 2 päeva enne rendiperioodi algust pangaülekandega. Juhul kui ettemakse summa ei ole õigeaegselt tasutud, loetakse broneering tühistatuks.

Broneeringu tühistamine

Teade broneerimise tühistamise kohta tuleb edastada alati kirjalikult. Juhul kui klient tühistab broneeringu 31 päeva enne planeeritud rendiperioodi algust, tagastatakse kliendile tasutud ettemaks. Juhul kui broneeringu tühistamine toimub vähem kui 31 päeva enne planeeritud rendiperioodi algust siis ettemaks tagastamisele ei kuulu. Broneering loetakse tühistatuks hetkest mil tühistamisteade on edastatud rendileandjale. Juhul kui broneeringu tühistamise põhjuseks on kliendi või tema pereliikme ootamatu haigus, tõsine õnnetus või surm, tagastatakse kliendile tasutud ettemaks. Eelpoolnimetatud põhjused peavad olema piisavalt tõendatud (nt. arstitõend). Rendileandjal on õigus tagastatavalt ettemakselt kinni pidada ettemakse tagastamisega kaasnevad kulud (nt. panga teenustasud). Juhul kui klient muudab rendiperioodi aega loetakse seda eelneva broneeringu tühistuseks ning uueks broneeringuks.

Force majeure

Force majeure tingimuste esinedes on rendileandjal õigus broneering või rendileping katkestada, tagastades kliendile viimase poolt varasemalt tasutud summad.

Võtmed

Võtmed antakse kliendile üle saabumisel juhul kui rendisumma ja muud maksed on täielikult tasutud. Rendileandjal on õigus küsida sisseregistreerimisel tagatisraha ootamatute kulude katteks, mis on täielikult tagastatav väljaregistreerimisel pärast majutusruumide ülevaatamist.

Puhkemajas viibimine

Puhkemaja rendiperiood algab rendiperioodi esimesel päeval kella 15.00st ning lõpeb rendiperioodi viimasel päeval kell 12.00. Rendi hinnas sisalduvad voodiriided (tekk, padi), lauanõud, küttepuud, elekter, vesi. Voodipesu ei sisaldu puhkemaja rendi hinnas, need võtab klient ise kaasa, kui ei ole eelnevalt lepitud kokku teisiti - soovi korral võimalik lisatasu eest. Voodipesu kasutamine on kohustuslik. Puhkemajas on keelatud suitsetada! Puhkemaja inventari ei ole lubatud puhkemajast välja viia.

Külaliste arv

Maksimaalne lubatud puhkemajas viibivate inimeste arv ei või ületada broneeringus ning arvel näidatud inimeste arvu. Lisaks on keelatud ilma eelneva kokkuleppeta rendileandjaga võtta puhkemajja koduloomi, püstitada puhkemaja territooriumile telki või parkida haagissuvilat / treilerit.

Vastutus

Klient on kohustatud tagama tuleohutusreeglitest kinnipidamise kogu rendiperioodi vältel. Klient on kohustatud enda süü või hooletuse läbi tekkinud kahju hüvitama täies ulatuses. Samuti on klient vastutav täies ulatuses kõikide rendiperioodi jooksul puhkemajast kadunud detailide ja inventari eest.

Kaebused

Kõik broneerimise või rendiga seotud kaebused tuleb edastada koheselt rendileandjale.

Copyright 2006-2022 Skonto OÜ